کد خبر : 25460

یارانه نقدی | پرداخت یارانه نقدی | افزایش یارانه نقدی

درباره افزایش مبلغ یارانه در این مطلب میخوانید

به گزارش ورنداز :

یارانه تیر ماه

درباره افزایش مبلغ یارانه در این مطلب میخوانید 

یارانه نقدی مرحله ۱۴۹ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار واریز و یارانه تیرماه از ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ تیرماه قابل برداشت است.

 

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۴۹ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار واریز و از ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ تیرماه قابل برداشت است.بر همین اساس، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۸۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • عباس البو عطیوی

    يارانه من بنام عباس آلبو عطیوی ۳ سال داخل ترکیه هستم کارت بانکیم بانک صادرات، میشه بفهمم ازش میگیرن يا نه

تبلیغات متنی