کد خبر : 27244

فال حافظ | فال حافظ ۲۶ مهر

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید

به گزارش ورنداز :

فال حافظ 

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ را در ورانداز مطالعه میکنید 

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 145

تعبیر فال حافظ شما: دیگر از زندگی خود شکوه مکن چرا که به زودی کسی وارد زندگیت می شود. (موقعیتی به تو روی می آورد) که گره از کارهایت گشوده خواهد شد. مرهمی بر دردهایت می شود و درهای بسته به رویت باز خواهند شد و راه های تازه مقابلت قرار می گیرد و به سعادت و نیکبختی خواهی رسید.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 402

تعبیر فال حافظ شما: مدتی است خود را به خاطر نیت و آرزویی که در سر داری سرزنش و ملامت می کنی، اما هرچه تلاش می کنی این نیت از سرت بیرون نمی رود. باید بدانی چون تو در این راه بسیارند و تنها تو نیستی که جاذبه های این فکر به زنجیرت کشیده، بلکه این راه رهروان بسیاری دارد. تردید را از دل خود بیرون کن و اکنون که بی اراده گام اول را برداشته ای، تا پایان راه ثابت قدم و استوار بمان که پیروزی با توست.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 214

تعبیر فال حافظ شما: سالهاست که امکانات مناسب را در دست داری ولی از آن به نحو مطلوب استفاده نکرده ای. اکنون که چاره کار را دانسته ای به آن عمل کن، چرا که به زودی به موفقیتهای بزرگ مالی و کاری دست پیدا خواهی کرد و حاصل زحمات چند ساله خود را خواهی دید. برای رسیدن به آرزوهای دیرین خود از همین امروز شروع کن.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 186

تعبیر فال حافظ شما: دستگیری از مردمان نیازمند و محتاج بهترین کارها در نزد خداست و پاداشی بزرگ و بخشش و عفو در پی خوهد داشت. پس هرگز از این امور غافل مشو و بدان که هرچه اتفاق می افتد خواست خداست و دخالت در کار خدا بی مورد است. قسمت تو خیر است اما همت نیز شرط بزرگی در رسیدن به مراد است. پس با همت عالی به تلاش خود ادامه بده که به مقصود خواهی رسید.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 253

تعبیر فال حافظ شما: تا کی کار امروز را به فردا موکول کردن و غرق بودن در شیرینی خواب غفلت؟ آیا واقعا از فردای خود مطمئن هستی؟ زندگی امروز را چنان باید که گویا فردایی در کار نیست. هرچه می خواهی انجام می دهی و از خود یادگارهای نیک برجای بگذاری. همین امروز شاید که فردایی نباشد.

 

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 226

تعبیر فال حافظ شما: رازی در دل داری که ز برملا شدن آن سخت بیمناکی. اگر نمی خواهی کسی از رازت باخبر شود حرف خود را در نزد هیچ کس بازگو مکن. خودت بهتر می دانی که چاره کار تو صبر است، پس صبور باش. از رقیب و نزدیکان تازه به دوران رسیده هراسی نداشته باش که نظر لطف دوست و مرحمت پروردگار با توست.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 217

تعبیر فال حافظ شما: روزگاری همه تو را به عقل و درایت و کاردانی می شناختند، اما تو با یک انتخاب غلط، تمام مسیر زندگیت را عوض کردی و خود و دیگران را به دردسر انداختی ولی هنوز هم دیر نشده و فرصت داری تا از این راه برگردی، پس به این وسوسه ها اعتنا نکن و این بار با چشمان باز مسیرت را انتخاب کن.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 145

تعبیر فال حافظ شما: دیگر از زندگی خود شکوه مکن چرا که به زودی کسی وارد زندگیت می شود. (موقعیتی به تو روی می آورد) که گره از کارهایت گشوده خواهد شد. مرهمی بر دردهایت می شود و درهای بسته به رویت باز خواهند شد و راه های تازه مقابلت قرار می گیرد و به سعادت و نیکبختی خواهی رسید.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 382

تعبیر فال حافظ شما: اگر از دستت کاری برای کسی بر می آید هرگز کوتاهی نکن تا خدا نیز تو را در کارهایت یاری نماید. بیماری تو بیماری جسم نیست، روحت آزرده شده است. بهترین تجویز برای تو این است که زندگی را آسان بگیری، غم و غصه ها را کوچک ببینی و سعی کنی از شادی های زندگی هرچند هم که اندک باشد لذت ببری تا از این حالت کسالت و خمودگی خارج شوی.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین دی

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 378

تعبیر فال حافظ شما: هیچ گاه برای ترقی و پیشرفت خود به تنزل دیگران راضی مشو و در انجام کارها دقت لازم را به خرج بده و بدان که مال و ثروت زشتی عمل را نمی پوشاند و اگر تمایل داری در نظر دیگران محترم باشی احترام همه را حفظ کن و به حرف حق حتی اگر از زبان دشمنت بیان شود احترام بگذار و تنها از سخن دانایان پیروی کن.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 463

تعبیر فال حافظ شما: به قول معروف لقمه ای بسیار بزرگتر از دهان خود برداشته ای و از وصال به مقصود ناامیدی، زیرا بین تو و آن نیت فاصله بسیاری است. اما تو انسانی پاک دل و ساده هستی و وجودت از غرض ورزی خالی است. خداوند نیز به یمن این حس نیکو تو را در انجام این نیت یاری خواهد کرد. نگران او نباش که لطف خدا همراه اوست.

فال حافظ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

جواب فال حافظ شما:غزل شماره 214

تعبیر فال حافظ شما: سالهاست که امکانات مناسب را در دست داری ولی از آن به نحو مطلوب استفاده نکرده ای. اکنون که چاره کار را دانسته ای به آن عمل کن، چرا که به زودی به موفقیتهای بزرگ مالی و کاری دست پیدا خواهی کرد و حاصل زحمات چند ساله خود را خواهی دید. برای رسیدن به آرزوهای دیرین خود از همین امروز شروع کن.

منبع ۵۵ آنلاین
ارسال نظر

تبلیغات متنی