کد خبر : 27367

واریز حقوق بازنشستگان | حقوق آبان ماه بازنشستگان

جدول واریز حقوق بازنشستگان در آبان ماه را در این مطلب میخوانید

به گزارش ورنداز :

حقوق آبان ماه بازنشستگان 

واریز حقوق بازنشستگان

جدول واریز حقوق بازنشستگان در آبان ماه را در این مطلب میخوانید .

واریز حقوق بازنشستگان   از روز شنبه 20 آبان ماه و براساس حروف الفبا  آغاز می شود. و حقوق بازنشستگان  تا 20 آبان ماه به طور کامل واریز می شوداز آنجایی که وزیر کار گفته است این هفته درباره افزایش حقوق کارگران اطلاع رسانی خواهد کرد و افزایش حقوق کارگران طبق قانون کار به طور مستقیم بر روی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر دارد باید دید حقوق آبان با تغییری همراه خواهد بود یا خیر؟

جدول تاریخ واریز حقوق آبان بازنشستگان۱۴۰۲حرف تاریخ پرداخت بانک صادرات ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

 • آ – الف ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ط ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
 • حروف (ب) تا (ش) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ظ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • حروف (ص) تا (ی) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ خ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ب ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ گ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • پ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ت ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ و ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ث ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • چ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ غ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ج ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ژ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ذ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ص ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ک ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ض ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ د ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ز ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ش ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ف ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ع ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ح ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ن ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ق ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ م ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • س ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ بنیاد شهید ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ر ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ همکاران بازنشسته ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • بانک ملی ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک ملت ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک تجارت ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • پست بانک ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک سپه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک کشاورزی ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
منبع ویکی گردی
ارسال نظر

تبلیغات متنی